Adopcja kontra in vitro

16 kwietnia 2013 Wyłączono przez Agnieszka Nowicka

Kościół w sprawach in vitro jest bardzo stanowczy. Ta metoda leczenie bezpłodności jest niezgodna z kościelnymi doktrynami. Dla wielu osób wierzących zamyka to drogę do posiadania własnego potomstwa. Ta sprawa budzi kontrowersje, gdyż wiara czasem musi zmierzyć się z moralnością i silną potrzebą posiadania biologicznych dzieci. Dyskusje na ten temat trwają, ale Kościół swojego stanowiska szybko nie zmieni, o ile je w ogóle zmieni, a jego przychylność dla wielu małżeństw wierzących jest niezbędna. Co w takiej sytuacji powinny zrobić rodziny pragnące posiadać potomstwo? Adopcja wydaje się właściwym rozwiązaniem, Kościół jest jest przychylny i bardzo ją popiera. Dzieci z domów dziecka są osamotnione i często nieszczęśliwe, potrzeba posiadania rodziny nie jest zaspokojona, a religia katolicka bierze pod swoje skrzydła wszystkich słabych i samotnych. Pierwsze przytułki w Polsce były prowadzone przez Zakon Świętego Ducha, choć geneza tej formy opieki sięga czasów starożytnych.. Jeszcze kilka wieków temu porzucone dzieci, czy wypędzone z domu nie były kwestią kontrowersyjną, wpisywały się w codzienność a żebrząca młodzież i małe dzieci nie szokowały. Na szczęście we współczesnym świecie państwo stara się zadbać o wszystkich obywateli, a zwłaszcza o tych słabych i osieroconych. Kościół wspiera te działania i adopcja nie jest tylko dobrym uczynkiem wobec dziecka, jest też ogromnym darem miłości dla całej rodziny.