Co to daje

7 czerwca 2013 Wyłączono przez Agnieszka Nowicka

Czym w sensie prawnym jest adopcja? To bardzo proste. Adopcja albo inaczej mówiąc przysposobienie to nawiązanie prawnych relacji między osobami niespokrewnionymi, która powoduje, że są one traktowane jak osoby faktycznie spokrewnione. Po odpowiednim wyroku sądu urząd stanu cywilnego wydaje adoptowanemu dziecku nowy akt urodzenia z danymi jego rodziców adopcyjnych. Dzieci adoptowane mają identyczne prawa jak dzieci biologiczne czyli choćby takie jak dziedziczenie. Dzięki temu tylko i wyłącznie po informacji od rodziców, że jest się adoptowanym wiele dzieci może w ogóle się zorientować, że nie są biologicznymi dziećmi danej pary. Samo przysposobienie najczęściej jest wykonywane w momencie, gdy dziecko jest jeszcze małe – takie adopcje są najbardziej preferowane i większość par poszukuje właśnie maleńkiego dziecka. Jednak w przypadku, gdy dochodzi do adopcji dziecka starszego powyżej trzynastego roku życia to wymagane jest by zapytać się go o jego zdanie względem danego postępowania. Co istotne ważne jest także to, że liczy się wiek dziecka w momencie złożenia wniosku o adopcję, a nie wydania decyzji. Jest to ważne o tyle, że możliwe jest złożenie wniosku o adoptowanie dziecka, które lada moment kończy osiemnasty rok życia, a w chwili wydania decyzji jest już dawno po przekroczeniu tejże granicy. Z góry to także określa fakt, że nie jest możliwe zaadoptowanie osoby, która już jest pełnoletnia.