Członkowie rodziny w szczególności nie powinni

3 listopada 2014 Wyłączono przez Agnieszka Nowicka

Członkowie rodziny w szczególności nie powinni: 9 odzywać się lekceważąco nawzajem o swoich zamiłowaniach, przeszkadzać w ich uprawianiu; krytykować nawzajem swoich przyjaciół, być dla nich niegrzecznymi; 1.awanturować się o to, że ktoś z rodziny pali papierosy albo gra na adapterze; 0 bez przerwy zadymiać mieszkania i w nieodpowiednich godzinach nastawiać adapter; chodzić w negliżu po mieszkaniu. Każdy członek rodziny natomiast powinien: 0 sprzątać po sobie; 9 cicho zamykać drzwi; 9 wycierać nogi przed progiem; 1.Całować mamę (żonę) wychodząc rano z domu. Tajemnica listów wśród domowników pdwinna być ściśle przestrzegana. Rodzice nie powinni czytać listów dzieci bez ich pozwolenia. Niczego ważnego się z nich nie dowiedzą, stracą nato-, miast ich zaufanie, co jest poważną przeszkodą w wychowaniu. Także małżonkowie winni wzajemnie przestrzegać tajemnicy swoich listów.’GrzecznoSć nakazuje jednak powiedzieć, gdy otrzymała się list od kogoś z rodziny lub osoby w domu znanej: „Józia pisze/o swoich kłopotach ze zdrowiem”.