Dążenie do bezpieczeństwa

5 grudnia 2014 Wyłączono przez Agnieszka Nowicka

Także szkoły powinny mieć swój udział w poprawianiu bezpieczeństwa na drogach przez wprowadzenie systemu zastępującego odwożenie dzieci do szkoły przez rodziców – zmory wielu miast europejskich. Jak na ironię, rodzice wożący swoje dzieci do szkoły „ze względów bezpieczeństwa” w znaczny sposób przyczyniają się do problemów z ruchem kołowym. W USA od dawna funkcjonuje system żółtych autobusów szkolnych i ostatnio próbuje się go też wprowadzić w Anglii, w okolicach wiejskich. Na obszarach zabudowanych warto rozważyć wprowadzenie systemu „wędrujących autobusów” rozpowszechnionego w Japonii, gdzie rodzice o określonej porze podrzucają swoje pociechy na specjalnie wyznaczone przystanki, a te potem wędrują dalej do szkoły, nadzorowane przez starszych uczniów.