DETOKSYKACJA KOMUNIKOWANIA SIĘ

DETOKSYKACJA KOMUNIKOWANIA SIĘ

6 grudnia 2014 Wyłączono przez Agnieszka Nowicka

Nie wstydź się parentezy – przesadnej, melodyjnej wymowy, której większość dorosłych zaczyna używać całkowicie automatycznie przy zwracaniu się do małych dzieci. Pomoże to dziecku wyodrębnić główne dźwięki w mowie, co przyda mu się, kiedy samo zacznie mówić Gdy tylko masz czas, śpiewaj dziecku dawne piosenki i kołysanki, recytuj wierszyki i rytmiczne wyliczanki – stanowiące brzmieniowe fundamenty pod naukę mówienia, a później także czytania i pisania. Aby rozwijać w dziecku zdolność skupiania uwagi, baw się z nim w zabawy połączone z wyczekiwaniem na coś, a kiedy podrośnie, bawcie się w gry typu „do biegu gotowi, start”, wymagające czekania na sygnał. Uważnie słuchaj, kiedy dziecko reaguje na twoje uwagi, i odpowiadaj mu w podobny sposób. Kiedy zacznie mówić, powtarzaj jego słowa i poszerzaj kontekst. Kiedy dziecko użyje słowa w nieodpowiedniej formie, powtórz je, używając formy poprawnej. Chwal dziecko za poprawne użycie nowych słów. Stwarzaj dziecku okazję do rozpoczęcia rozmowy i reaguj na jego werbalne i niewerbalne komunikaty.