Dzieci i dylematy

27 marca 2013 0 przez Agnieszka Nowicka

Dla ludzi, którym niczego w życiu nie brakuje oprócz własnego dziecka i chęć jego posiadania jest silniejsza niż jakakolwiek inna, drogą do zaspokojenia tej tęsknoty może być adopcja dziecka. Nie jest to procedura prosta ani szybka, jednak dla naprawdę zdeterminowanych – do pokonania. Przyszli rodzice adopcyjni muszą spełniać szereg warunków, żeby w ogóle przystąpić do konkretnych formalności. Część z tych warunków wydaje się być kontrowersyjna, szczególnie w obliczu świadomości, że aby mieć dziecko w sposób biologiczny, żadnych warunków nie trzeba spełniać, poza oczywistą fizjologią. Ludzie pragnący zaadoptować dziecko nie mogą być zbyt starzy, muszą mieć ustabilizowaną sytuację rodzinną i zawodową, finansową również. Od biologicznych rodziców nie jest wymagane żadne zaświadczenie o stanie zdrowia ani stabilności emocjonalnej. Rodzice przybrani muszą pozytywnie przejść testy psychologiczne. Jest to w pewnym stopniu zrozumiałe, ponieważ rodzicielstwo adopcyjne jest chyba najbardziej świadome ze świadomych i starania wszystkich idą w kierunku zapewnienia dziecku optymalnego domu. Przybrani rodzice muszą być uświadomieni, że w tym układzie to oni są dla dziecka, a nie odwrotnie – dziecko jako zaspokojenie tęsknoty do bycia rodzicem. Powinni mieć również widomość, że podejmują się zadania wyjątkowo trudnego i odpowiedzialnego, ale bardzo pożytecznego.