Dzisiejsze bezrobocie w kraju

16 kwietnia 2013 Wyłączono przez Agnieszka Nowicka

Rodzaje bezrobocia są ściśle powiązane z fazami przystosowania się osób do nowo powstałej sytuacji. W pierwszej fazie występuje szok spowodowany utratą pracy. W drugiej następuje frustracja i zwiększenie niezadowolenia obecną sytuację. Kolejne fazy pogłębiają te stany, obniżając poczucie własnej wartości. Niska samoocena sprawia, że osoby długotrwale bezrobotne, nadal szukające pracy, co raz mniej wierzą w powodzenie swoich działań. Tracą zaufanie do samego siebie. Uważają, że są nieatrakcyjne na rynku pracy, czują się gorsi. Mają problem z rozpoczęciem postawionych sobie zadań, a także z koncentracją. Bezrobotny dostrzega, że potrzebuje więcej czasu na wykonanie zamierzonego działania, bądź w ogóle się go nie podejmuje. Wnioski te wpływają stresująco na osoby długotrwale pozostające
w dezaktywacji zawodowej. W miarę trwania bezrobocia pogłębia się izolacja społeczna. Brak kontaktu ze znajomymi utrudnia zdobycie informacji o ofertach pracy. Bezrobotny ogranicza spotkania towarzyskie, ponieważ boi się odrzucenia, a także nie stać go na nie. W związku z tym uzyskuje ogromną ilość wolnego czasu, z którym nie wie, co zrobić. Kobieta w początkowej fazie zaczyna nadrabiać zaległości w porządkach domowych, mężczyzna natomiast przejmuje część obowiązków kobiecych. Dziś niestety, ale liczba bezrobotnych osób w naszym kraju stale rośnie i dlatego tez prowadzone są różnego rodzaju kursy. Mają one na celu nauczenie osób bez pracy wykonywania całkiem innego zawodu. Dzięki czemu mogą oni w szybszym czasie znaleźć pracę dla siebie. A jak wiadomo jest to ważne by zatrzymać młode osoby w naszym kraju. Gdyż problem migracji znów do nas powraca.