Edukacja dziecka w rodzinie

16 kwietnia 2013 Wyłączono przez Agnieszka Nowicka

W dawnych rodzinach nie okazywano za bardzo uczuć w stronę dziecka. Traktowane było jak tzw. kolejna para rak do pomocy. Na wsiach nie dbano o wykształcenie dziecka. Jeżeli rodzice posiadali ziemie to ich dziecko miało przypisaną rolę od urodzenia. Pozostawał wraz z rodzicami w domu i uprawiał razem z nimi ziemie .Natomiast w miastach w bardziej zamożnych rodzinach dziecko przejmowało zawód przeważnie po ojcu. Nie liczono się z jego zdaniem, z jego marzeniami na przyszłość. Obecnie zauważa się przeobrażenie roli dziecka. Stało się ono nie tylko podpora dla rodziców ale powodem do szczęścia ,do dumy. Rodzice chwalą się osiągnięciami swoich pociech. Dziecko tratowane jest jako indywidualna jednostka z swoimi prawami, obowiązkami, ze swoimi celami na życie . Dbają o ich stan zdrowia o ich samopoczucie. A przede wszystkim dążą, do aby ich dziecko miało jak najlepsze wykształcenie. W obecnych czasach młodzież ma możliwość uczestnictwa w wielu zajęciach rozwijający ich zdolności, ich pasje. Rodzice w miarę możliwości starają się zapewnią im jak najlepsze wykształcenie. Wiedza ze to pomoże ich dzieciom w życiu dorosłym . Rodzice są nastawieni na dawanie mu więcej niż sami otrzymali. Starają się zaspokoić potrzeby nie tylko biologiczne dziecka, ale i tez psychospołeczne.
Mimo tych wszystkich pozytywnych zmian, jakie doświadczyła rodzina można zauważyć, że niektóre zmiany uległy pogorszeniu. Na pewno rodzina współczesna różni się od dawniejszej. Rodzice nie mają aż takiego dobrego kontaktu z swym dzieckiem, dlatego też czasami nie wiedzą, na jaki etapie nauczania jest ich pociacha. A jak wiadomo kontrola nad dzieckiem jest bardzo ważna.