Funkcje rodziny w nauce

16 kwietnia 2013 Wyłączono przez Agnieszka Nowicka

Funkcje, jakie pełni rodzina stanowią nieodzowny element w jej instytucjonalnym aspekcie. To dzięki nim rodzina może wywierać wpływ na społeczeństwo, co także działa w drugą stronę. Tak, jak zmieniają się definicje rodziny i ich charakter, tak zakres, ilość i treść funkcji ulega zmianom. Rodzina oddziaływuje na społeczeństwo bardzo szeroko, ponieważ to ona przygotowuje do życia społecznego, uczy pełnienia ról, kształtuje nowe pokolenia.
Przemiany społeczne, polityczne i ekonomiczne odzwierciedlają się także w definiowaniu rodziny. Obecnie wymagana jest definicja rodziny, która byłaby poszerzona o kwestię rodzicielstwa w przypadku sztucznego zapłodnienia, prawa rodziców adoptujących dziecko, rodzice hetero, ale i homoseksualni. Rodzina była, jest i będzie podstawową komórka społeczną. To w niej człowiek nabywa wartości, którymi będzie się kierować przez resztę życia. Rozległość definicji, ich zakres pojęciowy uwidacznia jak wiele już wiadomo o rodzinie, ale też ile jeszcze ta instytucja przed badaczami kryje. Również funkcje rodziny ulegają zmianom, które są wymuszone przez zmiany społeczne, polityczne, ekonomiczne. Rodzina musi nadążać w realizacji, ale i uniwersalności funkcji, aby jednostki odnajdywały się w społeczeństwie i prawidłowo funkcjonowały w nim. Każda funkcja rodziny wpływa na nasze określone zachowanie. Gdy wszystkie one są na Dobrym poziomie dziecko będzie odczuwało to. Również jego podejście do nauki będzie odpowiednie. W przeciwnym razie może buntować się czy tez odczuwać niechęć do osób majach lepsze od niego rodziny. Na pewno tak się często dzieje gdy dziecko trafia do domu dziecka.