Jak to zrobić

7 czerwca 2013 Wyłączono przez Agnieszka Nowicka

Wiele dzieci, które znajduje się w domach dziecka ma tak zwany nieuregulowany status prawny. Oznacza to, że mimo iż mogłyby zostać adoptowane to w świetle naszego prawa nie jest to możliwe. Chodzi tutaj przede wszystkim o fakt, że dziecko może zostać adoptowane w dwóch przypadkach. Jeśli jego rodzice zostaną całkowicie pozbawieni władzy rodzicielskiej prawomocnym wyrokiem sądu opiekuńczego oraz jeśli rodzice biologiczni podpiszą tak zwaną zgodę blankietową czyli zrzekną się praw do dziecka po jego urodzeniu. Takową zgodę można podpisać tylko po upływie sześciu tygodniu od urodzenia się dziecka i potrzebne jest wyrażenie takowej woli przed sędzią sądu rodzinnego. Tylko w tym momencie jest ona ważna. Niespełnienie tych warunków powoduje, że mimo iż dziecko znajduje się w domu dziecka to w sensie prawnym posiada rodziców, którzy w każdej chwili mogą je odzyskać. Oczywiście jeśli nie znajduje się tam wyrokiem sądu, który umieszcza je w takim ośrodku wraz z ograniczeniem władzy rodzicom. W przypadku dzieci, które zostały porzucone przez rodziców i pozostawione same sobie to najczęściej właśnie one nie są w stanie zostać adoptowane przez jakąkolwiek rodzinę. Jest to dość logiczne biorąc pod uwagę to, że w teoretycznie ciągle posiadają one rodziców, którzy mogą się po nie w każdej chwili zgłosić. Nieuregulowanie sytuacji prawnej dziecka sprawia, że pozostaje ono w zawieszeniu i nie jest możliwe wykonanie jakiegokolwiek ruchu, który działałby na korzyść małoletniego z godnie z myślą o postępowaniu przede wszystkim z dobrem małoletniego.