Jakie placówki zajmują się dziećmi

16 kwietnia 2013 Wyłączono przez Agnieszka Nowicka

Dom dziecka jest placówką opiekuńczo-wychowawczą. Zapewnia całodobową opiekę dzieciom, których rodzice nie chcę, nie mają możliwości, albo nie mogą zapewnić odpowiednich warunków dla rozwoju i wychowania. Młodzież do 18 roku życia podlega opiece w domu dziecka, a wypadku kontynuowania nauki aż do 25 roku życia. Według praw unijnych w jednej placówce nie powinno przebywać więcej niż 30 małoletnich. Oczywiście jest to warunek bardzo trudny do spełnienia, zwykle dzieci było więcej, z uwagi na brak miejsc i trudną sytuację materialną rodzin, dzieci trafiały do przepełnionych domów. Czasem mają zostać tam tylko „na chwilę”, zanim rodzice nie znajdą pracy, nie przestaną pić, nie spłacą długów czy nie dostaną większego mieszkania. Prawa rodzicielskie nie są zabrane, a dziecko mieszka w placówce już kilka lat. W paradoksalnie lepszej sytuacji są dzieci osierocone i te, które już nigdy nie wrócą do domu rodzinnego, mogą przecież zostać adoptowane. Na szczęście jest też instytucja rodziny zastępczej, gdzie trafiają dzieci, które z różnych przyczyn nie mogą zostać przysposobione. Doświadczenie pokazało, że jest to rozwiązanie znacznie lepsze niż dom dziecka, gdyż umożliwia małoletnim funkcjonowanie w rodzinie a nie w placówce opiekuńczej. Może obserwować prawidłowe relacje rodzinne, jest obdarzone uwagą i czuję się bezpiecznie. Właściwe wzorce są bardzo ważne, decydują o całym życiu małego człowieka.