Nauka

5 grudnia 2014 Wyłączono przez Agnieszka Nowicka

Nie bez winy jest tu także zmiana nastawienia do lekcji wychowania fizycznego, jaką obserwuje się na całym świecie od ostatnich dwóch dekad dwudziestego wieku. Po pierwsze, liberalnie nastawione gremia odpowiedzialne za edukację, pod wpływem coraz częstszych głosów zaniepokojonych rodziców, stały się mniej chętne do nakłaniania uczniów do brania udziału w szkolnych zajęciach sportowych – nawet w Japonii, gdzie tradycja rajio taiso, wspólnych ćwiczeń gimnastycznych obowiązujących uczniów w dni wolne od nauki, w niektórych regionach kraju powoli odchodzi w niepamięć. Po drugie, w całym rozwiniętym świecie programy nauczania coraz większą wagę przywiązują do wyników testów i egzaminów, stąd zmiany zarówno w liczbie godzin przeznaczonych na wychowanie fizyczne, jak i w sposobie podejścia do tego przedmiotu.