Przybywając na wizytę kameralną w cztery — sześć osób

3 listopada 2014 Wyłączono przez Agnieszka Nowicka

Przybywając na wizytę kameralną w cztery — sześć osób czekamy, aż gospodarze wskażą nam miejsce, gdzie możemy usiąść. Na wizycie tłumnej siadamy, gdzie chcemy lub gdzie jest wolnej krzesło. Przy stole zawsze każdemu wskazuje miejsce gospodyni, ¡Przed wizytą, a więc w momeneie gdy nas zapraszają, nir wypada pytać „a kto jeszcze będzie?” Osoba zapraszająca czaśem uprzedza o tym, a czasem nie. Oczywiście jest możliwość, że spotkamy wtedy na wizycie tego ostatniego człowieka, z którym chcielibyśmy kiedykolwiek i gdziekolwiek się zetknąć Ale trud-’ no — zrobimy dobrą minę do złej gry. Nie przywitać się z kimś’ na wizycie, znaczy zrobić afront nie tylko tej osobie, ale przede wszystkim gospodarzom — to musimy mieć na uwadze.