Rodzina a szkoła

16 kwietnia 2013 Wyłączono przez Agnieszka Nowicka

Rodzina dla większości osób kojarzy się z miłości a poczuciem bezpieczeństwa, zrozumiem, ze szczęściem.Wielu osobom daje poczucie spełnienia, poczucie bycia kochanym i potrzebnym. Rodzina odgrywała i nadal odgrywa wielką rolę w procesach socjalizacyjno – wychowawczych stwarzając najlepsze warunki życiowego funkcjonowania ludzi. Rodzina stanowi najbardziej powszechne środowisko życia człowieka. Wywiera znaczący wpływ na zachowanie się jednostki, jej stosunku do innych osób, świata wartości, do systemu norm i wzorów postępowania. W rodzinie, jako grupie obejmującej i organizującej podstawowe dziedziny życia, człowiek uczy się najbardziej istotnych form współżycia i ról społecznych, ważnych w jego aktualnym życiu rodzinnym, ale i w przyszłości. Dziecko w rodzinie zdobywa podstawowe umiejętności, dzięki którym może osiągnąć sukces w późniejszych sytuacjach życiowych. Zarówno dla tamtych jak i obecnych czasów rodzina była czymś istotnym, czymś, co kształtuje młodego człowieka na całe życie. Jednak na przestrzeni lat kształt rodziny uległ zmianie. Zmieniły się jego funkcje, struktury. Dla wielu ludzi zmienił się obraz rodziny, sposób jej zakładania oraz jej wartości. W każdej epoce dominował innym model rodziny. Począwszy od rodziny z modelem patriarchalnym, z modelem wielopokoleniowym aż do modelu partnerskiego czy tez matriarchalnego. Każdy z nich w pewien sposób wpływał na wykształcenie członków rodziny. I trzeba zaznaczyć, że nie zawsze jest to pozytywny wpływ na młodego i dorastającego człowieka. Na pewno rodzina rozbita nie do końca może dać dziecku tego wszystkiego. Co oczywiście nie oznacza, że tak zawsze musi być. Wszystko zależy od dorosłych.