Rodzina a wychowanie

16 kwietnia 2013 Wyłączono przez Agnieszka Nowicka

Socjologowie wymieniają wiele innych funkcji rodziny i podają różna ich liczbę. Ta różnorodność poglądów wynika z tego, że nie da się jednoznacznie przypisać rodzinie określonego, sztywnego gorsetu funkcji, jakie ma do spełnienia. Istnieją oczywiście pewne funkcje, których żadna inna instytucja nie może zastąpić, np.: rozrodczość, jednakże spełnienie innych zadań jest zależne od różnych czynników, między innymi od: ustroju państwowego, wyznawanej religii, środowiska terytorialnego, statusu materialnego, poziomu intelektualnego rodziców, struktury rodziny, podziału obowiązków i władzy, wieku dzieci, więzi łączącej członków rodziny itd. Funkcjonowanie rodziny w jej różnorodnych płaszczyznach uniemożliwia w zasadzie sprecyzowanie jednego i niezmiennego kanonu funkcji, tym bardziej, że na przestrzeni dziejów zmieniły się zadania i funkcje rodziny:
W XXI wieku wyodrębniają się także nowe modele rodziny. Jednym z takich modeli jest model rodziny skandynawskiej. W modelu tym niby wszystko jest tak jak w tradycyjnym. Jest małżeństwo, ma dwójkę dzieci, kochają się. Różnica jest taka, że ci ludzie żyje osobno. Nie mieszkają razem. Widzą się w weekendy oraz w dni powszednie jak tylko znajda czas. W weekendy zabierają dzieci do kina jedzą wspólne posiłki a potem każdy z nich wraca do swojego domu. To czy jest to dobre rozwiązanie czy też nie zależy od wielu aspektów. Na pewno rozwód nie wpływa dobrze na wychowanie dziecka. Wówczas mogą pojawić się problemy w szkole. Ale istotne jest to by dorośli nie wciągali w swe sprawy właśnie swych dzieci. Szczególnie gdy rozwód będzie także dotykał sferę podzielna obowiązków wobec swych własnych dzieci.