Rozwód a nauka dziecka

16 kwietnia 2013 Wyłączono przez Agnieszka Nowicka

Rodzina mała składa się z rodziców lub jednego rodzica oraz dzieci tworząc odrębną w stosunku do reszty krewnych jednostkę mieszkalną i ekonomiczną. Rodzina tak zamyka się na zewnętrzne kontakty. Pielęgnuje i podtrzymuje relacje wewnątrzrodzinne. Problematyka samotności staje się w ostatnim okresie coraz częściej pojawiającym się zagadnieniem. Poczucie osamotnienia może powodować zaburzenia w zachowaniu i działaniu jednostki, a w szerszym kontekście także efekty w wymiarze społecznym. Gdy jeden z rodziców pozostaje sam z powodu śmierci partnera lub rozwodu, to na nim spoczywa odpowiedzialność za wychowanie dziecka, utrzymanie domu. Często nie jest w stanie sprostać tym wymogom, nie potrafi odnaleźć się w nowej sytuacji. Dlatego coraz powszechniejszą formą uczestnictwa w życiu społecznym jest związek powtórny, rekonstrukcja małżeństwa. W takim rodzaju rodziny nieuniknione są specyficzne problemy. Dzieci mogą poczuć się odsunięte na plan dalszy, gdy jeden z rodziców nawiązuje relacje z nowym partnerem czy też partnerką, mogą odczuwać żal. Do nieprawidłowych relacji dochodzi również, gdy dochodzi do rywalizacji miedzy dziećmi z pierwszego i nowego małżeństwa. Świadomość braku więzi biologicznych między macochą lub ojczymem może utrudniać nawiązywanie więzi emocjonalnych. I wtedy dzieci mogą buntować się. Przeważnie bunt ten wyrażany jest poprzez nie chodzenie do szkoły. Oczywiście wydaje im się to jedynym rozwiązaniem w tego typu sytuacji. Z kolei rodzice bardzo pochłonięci swymi problemami nie zauważają takich zmian u swego dziecka. A rozwód tak samo negatywnie wpływa na młode osoby jak i na starszych. Jednak starsi nie do końca zdają sobie z tego problemu sprawę.