Wpływ nauczyciela na ucznia

1 marca 2012 Wyłączono przez Agnieszka Nowicka

Nauczyciel to od zawsze wyjątkowo ważna osoba w życiu tych, którzy decydują się na rozpoczęcie nauki w jakimkolwiek elemencie życia. Patrząc na nowoczesne szkoły można dojść nawet do wniosku, że nauczyciele to swoiści przewodnicy intelektualni, od których przygotowania zależy cała przyszłość rodu ludzkiego. Idea nauczania rozpoczęła się jeszcze za czasów filozofii greckiej i dążenia tamtejszych regionalnych filozofów do utworzenia własnej szkoły filozoficznej. I to właśnie w Grecji najpierw pojawiła się koncepcja odbywania wspólnych rozmów i dysput przez nauczyciela, zawsze stojącego intelektualnie o kilka poziomów wyżej od swoich podopiecznych oraz jego naśladowców, którzy starali się wynieść chociaż najmniejsze pożyteczne informacje dla siebie z takiej rozmowy. Dzisiaj udział nauczycieli w życiu młodych ludzi może nie wygląda tak efektownie, ale niejednokrotnie to właśnie poznanie w odpowiednim wieku wyjątkowo zaangażowanego pedagoga sprawia, że młodzi ludzie zaczynają interesować się daną dyscypliną.