Zła rodzina a nauka dziecka

16 kwietnia 2013 Wyłączono przez Agnieszka Nowicka

Współczesny świat nadaje coraz to inne cechy rodzinie, przez co staje się ona – dzięki swej interakcji z tym światem – rodziną współczesną, odzwierciedlającą przemiany świata.
Postęp jest nieunikniony, idące za nim zmiany przyczyniły się nie tylko do rozwoju rodziny w pozytywnym kierunku, ale również spowodowały zachwianie wartości, jakimi rodzina się dotychczas kierowała, zmieniły się funkcje współczesnej rodziny, przeobrażeniu uległa struktura. Rodzina powinna być miejscem poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, powinna stwarzać prawidłowe warunki zaspokajania wszelkich potrzeb psychicznych, emocjonalnych i społecznych, co umożliwia prawidłowy, harmonijny rozwój dziecka we wszystkich dziecinach życia. Przemiany i zmiany otaczającego świata są nieuniknione. Rodzina, która stanowi podstawę każdego społeczeństwa, jest siłą napędową owych zmian. Od zarania dziejów wraz ze zmianą otaczającego nas świata rodzina przekształca się, zmienia, dopasowuje swój charakter do aktualnego stanu rzeczy. Niestety często zmiany te nie idą w parze z ogólnym dobrem członków rodziny. Często zatraca się pierwotny charakter rodziny, ulega zmianie jej struktura, sytuacja zdrowotna, sytuacja materialno – ekonomiczna, zachwiane zostają czynniki kulturowe i psychospołeczne. Każda rodzina ma własną, niepowtarzalną wewnętrzną organizację i układ stosunków rodzinnych. Za pomocą tego układu i organizacji wypracowuje się w rodzinie siły, które scalają ją w chwili zagrożenia pozwalając na przetrwanie kryzysu i powrót do pierwotnego stanu. Tak się dzieje w momencie kryzysu w rodzinie. Ale nie zawsze jest on możliwy do pokonania.